Varför behöver vi asylstopp, Charlie Weimers?

Listen now (71 min) | Charlie Weimers är i dag europaparlamentariker för Sverigedemokraterna, men bytet från KD till SD kostade honom många nära vänner.

Listen →