Svenskarna makar snällt på sig

Det som sker på Strandvägen har skett och sker över hela landet. En aggressiv subkultur tar över det offentliga utrymmet och ingen tycks förmögen att sätta en hård gräns.

Read →