Så ofri är svensk konst

Om du inte har med ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i din konstnärliga verksamhet har du svårare att få bidrag från de statliga givarna, visar en ny utredning.

Read →