Rätten till obligatorisk pappaledighet

Egentligen verkar barnen vara oviktiga för dem som förespråkar kvoterad föräldraförsäkring. Inte ens utjämning av livsinkomster verkar motivera dem. Det tycks främst handla om att komma åt familjen.

Read →