Män är djur, men alla är inte svin

Listen now (55 min) | Evolutionspsykologen David Buss har ägnat en hel forskningskarriär åt att förstå varför män och kvinnor är så olika vad gäller sex och samlevnad.

Listen →