Lula får ingen hjälp att återvandra

Samtidigt som återvandring är en het politisk fråga fastnar en del som vill återvända i limbo. Av budgettekniska skäl kan inte Migrationsverket hjälpa alla, trots att summorna det rör sig om är små.

Read →