Kinas utsläpp överskuggar all klimatpolitik

I dag släpper Kina ut mer växthusgaser än alla EU:s medlemsstater och övriga OECD-länder tillsammans. Kanske krävs koldioxidtullar för att få Kina att anta mer ambitiösa klimatmål.

Read →