Jakob Heidbrink: "Demokratibegreppet används…

Listen now (79 min) | Nyligen motiverade en polischef sitt avslag till Rasmus Paludan med att dennes retorik skapade "oordning och kaos". Varför är denna tjänstemannaaktivism problematisk och vad beror den på?

Listen →