Inställd kvotering på Uppsala universitet

För få kvinnor sökte professuren i modern historia. Trots att man förlängde ansökningstiden landade andelen på endast 22 procent. Då ställdes rekryteringen in, men med nya argument.

Read →