I Sverige kan självförsvar vara brottsligt

Hovrätten slog nyligen fast att en man som försvarade sig mot tre angripare gjort sig skyldig till misshandel. Detta, och andra fall, visar att den svenska nödvärnsrätten bör ändras.

Read →