Fertilitetsläkaren är far till alla barnen

Genom att missbruka sin position blev fertilitetsläkaren Donald Cline far till minst 94 barn. Ett övergrepp mot kvinnorna, anser vissa. Men inte bara Cline förtjänar kritik, utan även vår kultur.

Read →