Eric Kaufmann om invandringsmotstånd

Listen now (84 min) | Demografi, inte ekonomi, är det som förklarar invandringsmotståndet runtom i västvärlden. Det är även demografiska förändringar som förklarar högerpopulismen, menar Eric Kaufmann.

Listen →