"Det finns inget Israel för oss"

Vissa yttranden är som rorschachtest: mottagaren läser in sin egen förförståelse av avsändaren. Rubriken till den här texten har exempelvis Israels ambassadör och SKMA gjort motsatta tolkningar av.

Read →