De har valt våldet av fri vilja

En stat som inte har kontroll på sitt territorium sviker plikten den har att skydda sina medborgare.

Read →