Afghanistan och slutet på en epok

För 15 år sedan hade många i Sverige ropat på en förlängd intervention i Afghanistan nu när USA drar sig ur. Men i dag finns få hökar kvar. Aptiten på interventioner är slut och så även en epok.

Read →