Abortdebatten vi borde ha

Partierna tävlar om att försvara abortlagen. Samtidigt menar Statens medicinsk-etiska råd att den är förlegad. Röster höjs nu för att fosters livsduglighet inte ska fortsätta utgöra gränsen för abort.

Read →